Larantre lekol dan Ced Albion

Finn ena larantre lekol le 11 zanvie 2016. Nou finn akey bann nouvo ek osi bann ansien zanfan. Sak zanfan finn rezwenn enn group : group pingwin, dofin, seval de mer ek labalenn.
Ti ena diferan aktivite: zwe lib, lamizik avek nou profeser akot zanfan inn zwe diferan linstriman ek inn sante. Nou ti fet osi laniverser sertin zanfan. Bann zanfan inn osi profit bann diferan kwin ki ena dan lekol. Zanfan inn osi gagn lokazion rakonte kouma zot finn pas zot vakans ek ki bolom nwel inn donn zot.Pa finn ena tro bokou plore ek bann zanfan inn bien profit zot lazourne dan lazwa ek bonn imer.

1

2

 

 

Miss Lynda ek Miss Marie-Anne

2 thoughts on “Larantre lekol dan Ced Albion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code