Larantre lekol dan Fondation pour L’enfance Special Education Needs School

Sa trimes la, larantre ti inpe special akoz viris korona. Tou bann prekosion ek bann mezir inn pran pou akeir bann zanfan, le 1e Zilie apre 3 mwa konfinnman.
Inn met bann reper pou ki ena enn kontrol, pou ki zanfan pa fer gran group. Kan zot inn arive gramatin, premie zafer avan zot rant dan lakour, cheke si zot ena zot mask, chek zot tanperatir, e servi sanitizer, avan rant dan lakour.


Pou ti dezene se an-group 6 zanfan ki al pran, li fer a-tour-de-rol. Okomansman zanfan pa ti pe tro konpran, me kan inn explike, zot inn swiv konsign, parski touletan zot abitie an-group. Pemier zour lekol inn pas bien, enn bon lazourne, bann zanfan inn kontan zot inn retrouv so bann kamarad, zot bann animater, ti ena bokou kitsoz ki ti pe rakonte, koma zot inn pas zot konfin,man.
Les 1e Zilie mo kapav dir lekol ADS inn reviv. Apre enn gran silans, nou inn retrouv sa bann kriye, riye la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code