Larantre lekol Spesialize Atelie di Savwar – Terre de Paix

Bien zoli dan zot iniform nef, semiz blan, zot sort bien repase, soulie ki ti pe glase, nouvo sak lor zot zepol ek zot nouvo stil. Pleyzir trouv nou bann zanfan ADS azordi, premie zour lekol, le 7 zanvie akot tou aktivite redemare.
Gramatin, 8hr35, ti ena enn bon nomb zanfan ki ti deza dan lakour lekol. Mask lor zot vizaz, ki ti’nn montre ki zot ankor rapel prevansion kont kovid 19.
Enn par enn, zanfan atann zot tour pou pran temperatir! Inpatian pou retrouv zot kamarad apre tou sa zour vakans la.
Larantre li pa zis konsern zanfan, me osi nou bann animater ek staf non- ansegnan ki finn bien prepare pou akeyir zot nouvo group zanfan.
Bien organize, avek zoli zoli dekorasion ek kot ou trouv lekol bien prop, zoli lapintir ki finn fer pou akeyir sa nouvo lane 2021 la.

9hr lasanble koumanse, mesaz bienveni a tou nou bann zanfan lekol par Mis Melissa, ki finn pas la parol korninatris, Mis patricia Ramjeet, pou fer rapel bann regleman! Prinsip lekol! Program pou sa lane la! Ek osi regroupman bann zanfan.
Zanfan bien kontan retourn lekol ek nou swete ki sa kontantman la reste ziska lafin lane.

Dat- 08.01.21

Mersi
Signatir Animater; Manishka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code