Larepriz

Apre enn bon moman pase an fami, bann animater Atelie di Savwar finn pran sime travay merkredi le 7 Zanvie. Premie rankont tou bann staf ansam pou lane 2022 apre dezene fin dane. Bann animater finn swet bann meyer ve zot prosin malgre bann ve virtiel. Tou dimounn finn kontan retrouv zot kamarad e laplipar ti met zot nouvo linz ou iniform. Swivi par bann ti partaz lor kouma fet fin dane finn pase ek bann kado. Boukou staf ti ankor dan sa mood festivite-la. Ti mem inpe tris pou reprann travay . Letan deor ti enn tantasion akoz ti ena boukou lapli. Me nou finn remet nou dan bin travay ase vit avek bann protokol saniter.


Nou finn koumanse avek premie renion ek program pou outreach nou finn osi retir bann deko nwel kouma sapin. Pandan ler dezene ti ankor ena bann ti partaz lor kouma bann zour finn pase diran bann festivite. Osi nou finn bien kontan get bann foto lor group advisory lor kouma bann zanfan rezidans ti pe fete. Sa bann premie zour depi larepriz finn ed nou konpran ki 2021 finn fini ek ki 2022 enn nouvo lane ek ki nou bizin res enn lekip soude touzour.

Mersi
Melissa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code