Lartik lamizik e reskilaz- lekol specialize ateliye di savwar

Pou trwaziem term zanfan finn bien kontan pou fer lamizik avek Misie Giovani. Zanfan finn aprann bann nom bann linstriman. Apre sa zanfan finn aprann kouma bien tenir zot baget dan zot lame.
Zot finn aprann zwe batri e bann teknik pou pena panik.
Mo finn asite zanfan dan zot aktivite lamizik avek animater Giovani
Bann zanfan finn mem fer koloryaz bann desin linstriman.
Sa trwaziem trimes la, zanfan finn travay lor topik resiklaz dan tou bann aktivite.
Alor, dan aktivite lamizik osi zanfan finn travay ansam pou fer montaz enn linstriman, par exanp,
avek enn vie tiyo nou finn met papie bristol otour.
Et apre nou finn rod enn plastik akot nou finn met lagrin diri pou kapav gagn son.
Nou finn gagn enn instriman kreatif, enn instriman perkision.
Laprantisaz finn bien pase e ti bien interesan. Zanfan finn aprann kreativite dan enn lot fason.
E zanfan pe kapav servi linstriman ki zo- mem finn kree apartir materyel resiklaz.

Melissa Rughoo
11.11.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code