Lartik lor masaz terapi

Lindi dernie bann staf Atelie di savwar finn partisip dan enn sesion terapi / zistwar e masaz akot sak staf finn ekout zistwar laboutik ki ti rakonte par kordinatris. Samem moman-la nou ti apele a fer bann mouvman avek nou lame, nou bann ledwa dan ledo nou kamarad. Bann mouvman lant, avek vites, avek lafors, avek presizion.

Nou ti met nou anron pou sa sesion la.
Pandan sa formasion-la nou finn santi nou bien alez sirtou nou tou ti pe fer sa masaz la avek enn lot. Sa zistwar la ti al bien avek sa terapi la akoz ena boukou mouvman ek diferan aksion.
Sirtou kan enn dimounn fer ti lera marse lor ledo sa relev bann sansasion dan nou. Sa masaz zistwar-la ti osi enn relaxasion pou boukou parmi nou ek ki ti permet nou servi boukou imazinasion .

Nou finn santi nou bien apre. Nou finn bien riye
Me alafin zistwar la, pou dir la verite nou ti tris ki sa masaz-la termine.
Animater finn mem sigzere fer sa toulesemenn avan komans lazourne.

Melissa Dat-29.11.21
Ads
Mersi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code