Lartik lor transport later

Gardri Les Mirabelles Grand Baie inn fer enn aktivite lor tematik transport later. Nou’nn fer enn lambilans footprinting ek kolaz avek koton.

Bann zanfan inn bien kontan sa aktivite-la vi ki zot kontan fer lapintir. Sa inn devlop zot fakilte kognitif e osi zot lemosion.