Lartik pou blog depi Mirabelles Flacq

Fet lindepandans
Kouma toule lane depi 51 ans nou pei fet so lindepandans. Dan bann lekol e gardri nou fet li enn zour avan setadir le 11 Mars. Depi enn semenn bann misos ti pe prepar bann aktivite lor tem lindepandans. Ti ena koloryaz, desin ek nou ti’nn prepar enn dodo pou tou nou bann zanfan pou zot kapav amenn zot lakaz. Sa zour la nou’nn dekor nou gardri avek bann dekorasion ki bann mis inn pran ek balon rouz, ble, zonn, ver. Bann zanfan ti bien kontan. Nou ti koumans nou spektak avek nou leve odrapo e finn swivi par diskour premie minis an kreol. Bann zanfan inn sant lim National an kreol e angle. Nou ti kontinie nou ti fet avek bann lezot sante, poem e osi dans. Sa zour la meni ti diferan nou’nn fer li kat kouler ek nou osi dir mersi a Mr Rajiv e Mr Ashwant pou kontribition zot inn fer an term gato e zi pou nou bann zanfan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code