Lartik pou Blog-PSU CEDLV

Metie patisie
Bann mis dan matenel Sant devey La Valette, inn sezi lokazion kot zot pe travay lor bann diferan metie, pou montre bann zanfan an pratik..metie patisie.

Tou zanfan ti gegn zot sapo patisie e sa zour la zot inn prepar ‘pancake’. Inn montre zanfan plizier ingredian, inn osi fer zot pran konsians ki kan nou servi enn ingredian ki deza dou kouma dimiel ouwsa konfitir , li pa neseser met boukou disik dan gato la. Sak zanfan inn amenn so partisipasion e apre zot inn gegn lokazion gout seki zot finn prepare. Zot inn bien kontan sa laktivite la..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code