LARTIK POU BLOG

LES MIRABELLES PSU GRAND BAIE
Nou pe travay lor tematik sports sa semenn la ek bann zanfan inn gagn lokasion aprann bann nouvo zwe pou nou ‘’physical activities’’.
Nou inn fer bokou konversasion lor diferan aktivite sportif a traver zimaz ,nou inn aprann bann nouvo mo,aprann ekrir bann mo, fer koloriaz , graphism, konte ek ekrir sif.
Seki inn plis interess zanfan se bann aktivite ki nou ti fer dan lakour. Sak zour nou inn fer enn nouvo aktivite ek zanfan inn bien partisipe.
Azordi nou inn fer ‘’chaine de pompiers’’.Tifi ti dan ranze kote gos ek garson kote drwat. Zot ti gagn instriksion pou ki premie zanfan dan ranze pran boul dan seo ,pass avek so kamarad ek dernie zanfan ki gagn boul met dan ennlot seo.
A la fin zanfan la pran so seo ek konte konbien boul li inn gagne. Group ki gagn pli bokou boul gagnan.
Sa aktivite la li interesan paski zanfan inn aprann zwe en korperasion, atann zot tour, ek konte, apart gagn enn bon kordinasion ek develop zot fisik.
Zot inn aprann zot matematik en zwe san rann zot kont ek bann pli tipti inn aprann avek bann pli gran.
Pou premie fwa ti ena inpe zanfan ki pa ti tro konpran instriksion ,me kan nou inn refer zot inn bien konpran ek inn bien amise.final sports
Marie Anne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code