Latelie Lakwizinn Pizza

Dan kids R kids nou’nn fer enn latelie lakwizinn kot bann zanfan finn gagn lokazion prepar zot prop pizza, kot zot inn dekouver plizir zafer kouma preparasion lapat ek montaz zot pizza. Sa aktivite-la enn bon mwayinn pou bann zanfan devlop zot lotonomi , konsantrasion ek zot kordinasion lame-lizie. Zot inn bien regale. Ti enn moman bien fun pou bann zanfan.

Anne Sophie Sautrelle
Younit : kids R kids