Latelie lamizik liniversite Moris le 5 septam 2014

Enn group zenn etidian depi liniversite ‘ Group Awake’ ti invit latelie lamizik Atelie di Savwar pou partisip dan zot konser aniel.
Sa fer deziem fwa ki nou bann zanfan ti gagn lokazion al zwe ek sante dan liniversite. Pandan 2 semenn instrikter lamizik finn fer bann repetision lor bann sante ki ti deza dan zot repertwar.
Ena dis zanfan dan Latelie lamizik ads , parmi ena trwa tifi : enn santer ki osi mizisien ek sis garson mizisien.
Sa konser la ti organize pou donn lokazion bann dimounn depi diferan lorganizasion montre zot bann talan. Ansam ti ena zenn ek mwin zenn.


Onzer, diskour ofisiel ti komanse ek apre dimounn depi diferan ong inn komans fer zot prezantasion.
Samuel depi Atelie di savwar ti sant trwa morso :separasion, zanfan defavorize ek mamzel Louise.
Pandan ki li ti pe sante, lasal ti vibre parski ti ena bokou lemotion ki ti pe traverse. Bizin dir ki Samuel donn le meyer de limem kan li interpret enn sante. So bann morso koz bokou lor lamour ek respe.
Emilie ti sant ‘three little birds’ ansam ek Ludovine ek Litania ki ti fer koris.
Sink garson ti prezant enn dans hip hop ki ti bien top ek ti bien apresie par piblik.
Apre bann performans, zanfan ti extra kontan ek extra fier. Dimounn ti felisit zot depi tou kote.
Pou sa bann bon performans la nou felisit bann zanfan ek remersie instrikter lamizik pou bann sipor ek ankourazman ki li donn bann zanfan.
Li sertin ki lamizik li osi enn metod aprantisaz pou nou bann zanfan ek ki kapav demontre par gagn bann bon rezilta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code