Latelie lor frwi

Bann zanfan gardri Mirabelles Flacq inn fer enn latelie lor frwi kot bann zanfan inn gagn loportinite dekouver kouler, form ek nom bann frwi. Premie letap zanfan inn dekouver ki tip frwi ki ena lor latab.


Deziem letap zot inn lav bann frwi-la ek anmentan zot inn aprann lizienn.


Trwaziem letap zot inn koup bann frwi-la avek led bann mis e zot inn prepar salad frwi.


Letap final zot inn gout zot salad ki zot inn prepare. Atraver sa aktivite-la, zanfan inn aprann ki pou res an-bonn sante bizin manz frwi. Ek zot inn devlop zot bann sans (vizion, touse, santi, lodora ek goute)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code