Latelie zi

Dan Mirabelles Flacq, nou bann zanfan pe travay lor tematik manze ekilibre,
kot zot inn fer enn latelie zi avek frwi ek legim.


Sa aktivite-la inn amenn nou bann zanfan devlop motrisite finn, kan zot ti pe
koup legim ek pers zoranz. Inn devlop kognitif kan zot inn met frwi ek legim
dan moulinex, inn kraze pou vinn zi. Inn osi devlop sosializasion ek langaz.


Inn devlop sans gou osi, kan bann zanfan ti pe apresie zot ti zi frwi ek legim. Inn
osi aprann zot, sa ti zi- la fer nou gagn vitaminn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code