Les Mirabelles Flacq Fet fin-dane 18.12.18

Le 18 desam nou ti selebre nou fet fin-dane. Me avan ki sa gran zour la arive, nou ti’nn ena enn gran preparasion. Ansam zot tou inn biein korpere pou fer nou fet vinn enn sikse. Bann mis inn fer repetition avek bann zanfan. Pou nou spektak nou ti mem ena enn paran ki’nn partisip avek nou.
Apre tou sa preparasion la, gran zour la inn arive. Sa zour la bann paran inn fer enn bring and share. Ti ena enn paran ki’nn mem ofer enn zi a tou bann zanfan. Nou ti koumans nou program par enn sante bienveni ek nou’nn klotire avek enn sega ansam avek tou dimounn. Nou ti ena osi nou spektak ki ti lor polision. Atraver sa nou’nn sansibiliz bann invite pou nou pa zet salte partou. Ti ena osi remiz portfolio e livret kontinn a bann zanfan ki fini gagn 3 an. Pou ankouraz nou plis nou ti’nn gagn bann zoli temwagnaz depi bann paran lor satisfaksion, developman e progre zot bann zanfan depi zot vinn garderie. Nou bolom nwel ki bien fidel a nou. Li’nn amenn boukou zouzou pou tou nou bann zanfan . Nou bann paran ek zanfan inn bien kontan. Pou termine zot tou inn pran kolasion an-mizik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code