Les Mirabelles flacq

Toulezour, dan gardri, nou fer bann aktivite kouma kolaz, koloryaz, lapintir, sante ek nou zwe osi. Alors, mo bien kontan kan mo trouve mo bann ti bebe pe develope divan mwa. Ek bann aprantisaz ki nou fer, sa pe vinn pli gran. Par exanp, Youvish ki ti pe mars katpat , mo trouve li pe mars 2-3 pa ek sa pe vinn 4-5 pa par li mem dousma dousma . Anaya ki ti ena 3 mwa kan li ti ti koumans vinn gardri, zordi li ena 7 mwa ek mo truve li pe develop bien kan li atrap so biskwi par li-mem li pou manze ek osi li atrap so ti boul pou li zwe . sak zanfan ena so personalite me bizin konpran zot. Bann zanfan la osi zot bien kontan pou zwe avek nou ek bann kamarad . Sa fer mwa plezir ek motiv mwa plis dan mo travay. Enn bon devlopman bann zanfan egal enn bon ledikasion, kot pou fer zot vinn ene bon sitwayin nou pei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code