Leta despri Youth Home Boys 1 & 2 ek Youth Home Girls dan sekter rezidansiel pandan konfinnman

Kouma bann lotorite ek gouvernma finn anonse ki lekol pa pou repran formelman dosito, bann zenn de Youth Home Albion pa finn relase konpleteman kote ledikasion. Bann ankadran finn organize e prozet bann kwiz ek bann zedmo. Tou zanfan finn bien apresie sa ti sesion la ek finn ena partisipasion de zot tou. Ti sesion la finn anglob plizir tematik lor konesans zeneral. Anplis, bann ankadran finn montre lexanp kouma fer pou respekte social distancing sirtou kan ena bann lezot ankadran ki pran sarz responsabilite e kan pe vinn travay.

De lot kote ena bann tifi Youth Home Girls finn konsakre zot letan lib dan Art & kraf. Zot finn bien sansibiliz zot mem atraver bann media kouma televizion ek radio. Bann ankadran osi finn zwe enn rol ase fondamantal pou kontinie konsiantiz bann tifi pou ki zot kontinie pran bann prekosion apropriye pou konbat sa pandemi Covid-19 la. Finn osi ena partisipasion bann tifi dan lakwizinn pou prepar nouvo reset ansam ek zot ankadran.

Par Brian Ladouceur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code