Letap Zerminasion enn Plant

Sa samenn-la nou pe travay lor tematik zardinaz. Nou’nn resikle enn bwat kartron pou fer
enn montaz kouma zerm enn lagrin dan later.
Nou’nn fer enn larozwar an-papie pou explik bann zanfan ki bizin aroze pou lagrin pouse.
Bann zanfan ti bien kontan sa aktivite-la.
Asterla nou’nn trouve ki bann zanfan kontan zwe avek later.

Queency Mirabelles Flacq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code