LEVOLISION Papiyon

Apre ki finn rakont zistwar sinsin, bann zanfan finn al dan lakour lekol,nou finn komans fer observasion  ek diskision lor fler dan zardin lekol, bann  zanfan trouv papiyon. Nou finn kontigne nou ti visit e lerla bann zanfan finn trouv bann fey ki ti ena plizier trou ,zot finn dir ki sinsin ki finn manz  sa .

fey trou

.Apre sa enn group zanfan ki reste ti  rivier inn amen 4 lasenil, nou finn pran enn bwat inn fer trou dan so kouvertir  ek inn met you senil la dan, met so fey pou li manze. Bann zanfan finn kontigne fer zot observation ek nourri zot seni.

Presentation1

Apre de/ trwa zour senil finn transformer finn komans rant dan so kokon li finn vinn enn krizalyd. Nou premier papiyon finn komans sorti e nou finn al depoz li lor bann plant deor, ziska seki linn resi gagn ase lafors pou bat so lezel ek linn komans anvole.

Presentation 2

Miss Sangeeta

Ced Albion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code