LEXPERYANS ZANBERIK AVEK BANN ZANFAN DAN KIDS R KIDS

Mis Corrina finn trouv enn lot manier pou ki nou fer lexperyans zanberik ek bann zanfan.
Nou finn pran enn boutey 1.5 lit, pers trou enn kote e lot kote nou ouver li pou nou met bann lagrain zanberik la.
Pou aroze, ansam ek bann mis, bann zanfan pran boutey ki ena lagrain la e tranp li dan kivet, e delo anplis desann dan bann ti trou ki finn perse la.
Nou pou montre zot li, letap par letap.

Letap one
Letap two

Zour 3, 4, 5, 6, 7, 8

day 3day 4day 5day 6day 7day 8

Biensir kan inn pare pou rekolte, nou finn servi pou met dan minn frir e donn bann zanfan manze.
Ti enn bien zoli lexperyans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code