Lexzersis idantifikasion dan Jardin d’eveil Albion par zanfan lekol maternel Albion

Bann zanfan finn fer enn vizit Jardin d’eveil kot zot finn ena pou obzerv bien tou bann zafer ki zot finn trouve dan sak kwin. Zot osi ti ena pou memoriz maximum detay dan sak kwin. Finn dir zot servi tou zot bann sans koman touse, lodora, gete …. pou ed zot pou develop zot memorizasion.

Apre sa, finn demann sak zanfan donn bann zanfan bann detay spesifik lor enn plant an partikilie ek zot al rod plant la. Zanfan ti bien kontan pou al fer resers. Ena mem finn dir ki koman dir pou enn lasas o trezor.

 

Presentation1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexzersis idantifikasion dan Jardin d’eveil Albion par zanfan lekol maternel Albion
Bann zanfan finn fer enn vizit Jardin d’eveil kot zot finn ena pou obzerv bien tou bann zafer ki zot finn trouve dan sak kwin. Zot osi ti ena pou memoriz maximum detay dan sak kwin. Finn dir zot servi tou zot bann sans koman touse, lodora, gete …. pou ed zot pou develop zot memorizasion. Apre sa, finn demann sak zanfan donn bann zanfan bann detay spesifik lor enn plant an partikilie ek zot al rod plant la. Zanfan ti bien kontan pou al fer resers. Ena mem finn dir ki koman dir pou enn lasas o trezor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexzersis idantifikasion dan Jardin d’eveil Albion par zanfan lekol maternel Albion
Bann zanfan finn fer enn vizit Jardin d’eveil kot zot finn ena pou obzerv bien tou bann zafer ki zot finn trouve dan sak kwin. Zot osi ti ena pou memoriz maximum detay dan sak kwin. Finn dir zot servi tou zot bann sans koman touse, lodora, gete …. pou ed zot pou develop zot memorizasion. Apre sa, finn demann sak zanfan donn bann zanfan bann detay spesifik lor enn plant an partikilie ek zot al rod plant la. Zanfan ti bien kontan pou al fer resers. Ena mem finn dir ki koman dir pou enn lasas o trezor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexzersis idantifikasion dan Jardin d’eveil Albion par zanfan lekol maternel Albion
Bann zanfan finn fer enn vizit Jardin d’eveil kot zot finn ena pou obzerv bien tou bann zafer ki zot finn trouve dan sak kwin. Zot osi ti ena pou memoriz maximum detay dan sak kwin. Finn dir zot servi tou zot bann sans koman touse, lodora, gete …. pou ed zot pou develop zot memorizasion. Apre sa, finn demann sak zanfan donn bann zanfan bann detay spesifik lor enn plant an partikilie ek zot al rod plant la. Zanfan ti bien kontan pou al fer resers. Ena mem finn dir ki koman dir pou enn lasas o trezor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code