Linportans Lagrikiltir

Explikasion a zanfan Atelier Du Savoir

Dan kad zourne mondial alimantasion le 16 Oktob e zourne mondial refi lamizer le 17 Oktob, Atelier Du Savoir ADS ti’nn invit Eric Mangar responsab Mouvement Autosuffisance Alimentaire MAA pou enn kozri edikatif  ek bann  zanfan ADS lor linportans  lagrikiltir.

Eric Mangar finn explik  bann  zanfan  linportans  ki  sakenn  devlop  enn ti potaze bio dan so  lakour kot li reste. Enn tel linisiativ li asir  nou  sekirite nitrisionel, parski nou servi mwins pestisid e insektisid. Sa li inportan  parski  nou  kone  ki nou  pe  manze.

Anmemtan  Eric Mangar  finn dir  ki  sa latitid-la pou asir  nou  prop  sekirite  alimanter, etan  done  ki nou  pe  prodwir  nou  manze  noumem  e nou pou konsom  legim  fre. Eric Mangar finn dir  enn ti plantasion  dann  lakour  kapav  diminie  nou  depans  lor  aste legim.

Eric Mangar finn explike  kimanier  konserv  semans dan frizider. Li finn donn  explikasion  ki manier   fer enn bon  plantasion  dan enn bak, par plant plizir  varyete  legim  ansam. Sa metod-la ed  sak  plant protez  so  kamarad par devlop  rezistans  kont  insek.

Pou termine Eric finn ed  zanfan ADS konpran  linportan  lever  later pou plantasion. Pou konklir responsab Mouvement Autosuffisance Alimentaire MAA finn demann  sak  zanfan  prezan pou plant trwa pie inportan dan sak  lakour , pie  papay, pie goyave, pie bred mouroum,  parski zot ris  an  term vitaminn e medisinal.

Georges Legallant

PouADS

27 Oktob 2016

ads3

 ads5

ads7

 ads9

ads11

ads13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code