Linportans pedagozi montessori

Montessori se enn manier pou fer zanfan devlope atraver so prop kapasite pou fer bann laksion e laktivite baze lor obzervasion e swivi par bann ankadran, developman personel zanfan la limem e liberte avek bann limit ki ankadrer donn zanfan la. Bann zanfan aprann laktivite an group ek tousel. Kouma bann zanfan zot kirye li fer zot gagn enn bon developman ek enn bon fondasion.

Bann developman ki nou gagne avek Montessori:
• Li develop bann sans ek motrisite finn.
• Li develop zot mouvman fisik, kognitif ek emosionel.
Montessori li ed zanfan pou vinn indepandan. Atraver Montessori bann zanfan sosialize.

Nou kapav fabrik nou prop Montessori avek diferan zafer kouma boutey, diri, kouler, grin sek, lapat kouma makaroni ek roulo tisiou.

Montessori ti kre par Maria Montessori an lane 1907. Montessori fer zanfan grandi indepandaman ek zot vinn bann bon adilt responsab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code