Liv zardin Devey Aprantisaz Dan Konkre


Vandredi 12 avril, dernie zour lekol pou premie trimes,
enn group zanfan ADS finn resevwar zot liv zardin devey. Enn fwa par semenn pandan enn trimes enn group tifi finn travay lor sakenn so liv ki zot ti resevwar pandan enn vizit dan zardin devey Terre de Paix.
Se avek boukou plezir ki zanfan finn travay lor tou devwar ki ti ena dan liv. Zanfan finn koumans travay dan zot liv apre plizir vizit gide ki nou finn fer dan zardin devey. Liv zardin devey li enn parmi bann rar liv kot zanfan travay lor kitsoz konkre, kitsoz ki zot finn temwin avek tou zot sans.
Avek bann text simp dan trwa difreran lang, Angle, Franse e Kreol kot a kot, zanfan finn kontigne aprann kone ki ete enn zardin devey. Anmemtan liv la finn kontigne fer travay devey dan zanfan. Sa finn permet sa group tifi-la kontigne zot aprantisaz langaz pa dan abstre me plito dan konkre.
Georges Legallant
Pou ADS
24 Avril 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code