Livrezon 2-ziem batch Hot shower pou 5 benefisier dan Sant Devey Cyril Dalais, Albion

Livrezon 2-ziem batch Hot shower pou 5 benefisier dan Sant Devey Cyril Dalais Albion.
Koman tit lartik la pe dir, nou finn ena livrezon hot shower pou 5 nouvo benefisier. Pandan ki sa bann pel la ti dan lakour sant devey, li ti interesan pou trouve koman bann zanfan mem inn bien interese zot tou inn vinn groupe otour sa pel nwar-la pou rod kone ki ete sa.
Pou sertin zanfan ki deza ena sa lakaz kot zot, li ti enn lokazion pou explik lezot ki ete sa e koman zot servi sa lakaz.
Bann benefisier finn bien kontan ki finn resevwar sa e zot pou al fer zot instalation zot-mem. Pandan livrezon, nou finn asire ki respekte bann zes baryer.


Mary Jane
Social Educator / integrator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code