Mini port-ouvert dan zardin Devey. Tem : Fet Pak

Nou ti ena nou mini port-ouvert ki nou ti fer Dimans le 10 Avril lor tem pak.
An premie parti nou mini port-ouvert 9er a midi ti ena vizit gide dan zardin kot bann viziter inn profite pou zwe bann zwe lontan.
Apre midi nou finn fer nou latelie lor tem pak.
Pou lokazion nou finn fer enn latelie kot nou servi lakok dizef pou fer dekorasion pou fet pak.
Bann viziter finn amenn zotlakok dizef pou ki zot kapav fer zot prop deko. Zot finn bien apresie sa ti latelie la sirtou bann zanfan.

Enn zoli moman.

Lekip zardin devey
Emma/ Queency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code