Misie Sanjay ek so zardin dan Sant Devey La Valette.

Dan Sant Devey La Valette nou ena lasans ena enn gran lakour ek osi enn ti potaze.Se Sanjay ki ena sa responsabilite pou okip tousala.
Sanjay abitie koz ek so pie osi.
Ena osi bann pie frez ki an rapor.
Ala inpe foto pou zot trouve kouma sa pe mars bien.
Apre ena osi pie Trochetia – so nom siantifik se “Boutoniana”. Li fleri enn fwa par an ek la li’nn komans larg enn zoli fler.

Christiane
Kordinatris
Sant Devey La Valettefrez2

frez4

1 thought on “Misie Sanjay ek so zardin dan Sant Devey La Valette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code