MO LA ZOUNE KOUMA ENE COOK DAN MIRABELLES FLACQ

Gramatin kouma mo rant dan mo travay mo koumans fer mo mizanplas pou lazoune. Premierman mo met dilo pou ti bebe e apre mo koumans bwi dilo pou prepar mo ti-dezene pou bann zanfan.
Zordi pou ti-dezene mo finn prepar ‘ground rice. Apre ti-dezene mo koumans prepare dezene. Mo koumans par fer piree legim pouo bebe. Kan legim pe koumans bwi mo koumans prepar bane ingredian pou fer minn frir poul ek legim, dizef ek sanpignon. Mmo fine servi mine mona. Kan manze finn pre, mo servi bann bebe avan apre bann gran. Pou deser, li varye, me pou zordi ti servi pom. Dan lapremidi pou goute mo finn servi ‘ground rice’.
Rebecca walter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code