Montaz liv nimerik an ekip flacq

Avek bokou plezir, nou, ant koleg, inn aprann fer enn montaz liv nimerik kot
sakenn inn rod enn ti morso lamizik lor sa liv nimerik la. Atraver sa liv nimerik
la, zanfan aprann enn lot fason, kot zot lintelizans develop pli vit.


Ena zanfan zot gagn difikilte pou get enn liv. Atraver zimaz ek ekout son, zot
paret pli interese e zot emerveye. Mo’nn gagn lokazion obzerv bann zanfan kan
zot get liv nimerik: kan ou guet zot vizaz koumadir zot dan zimaz la. Ena dir
met li ankor. Pou mwa li enn bon teknik pou montre zanfan lir ek ekrir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code