Montessori Alfabet

Se enn aktivite ki mo’nn fabrike avek feytrinn ek bouton. Mo’nn koud bouton pou fer alfabet ek anmemtan zot atas bouton-la an ord alfabetik. Bann zanfan inn bien kontan pou partisip dan sa aktivite-la. Zot inn aprann rekonet kouler ek osi idantifie diferan let. Sa aktivite-la inn devlop bann zanfan zot bann sans, motrisite finn ek zot fakilte kognitif inn devlope.

Younit : Kids R Kids
Miss Selvanie