Montessori Flacq

Dan gardri bann zanfan fer diferan aprentisaz atraver enn metod ki apel
Montessori. Bann zanfan aprann pou vinn pli otonom, savedir zot debrouy par zot
mem. Zot tir zot linz, met zot soset ek met zot soulie.

Ena enn fason osi kot bann zanfan aprann par fer bann ti aktivite. Par exanp, ena
enn ti garson kot pe esey par met enn sez lor enn lot. Sa osi form parti
Montessori.

Enn lot form Montessori se kan bann zanfan koumans atrap zot fourset ek kwiyer
ek manz par zot mem. Sa ti mamzel la, li ena zis enn an edmi e li pe konn manz so
spageti.
Foto 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code