Montessori klasifikasion ek rekonet bann sif

Nou’nn kre enn Montessori pou bann zanfan trwa-z’an plis avek bann roulo tisou. Lor sak roulo tisou nou’nn ekrir bann sif. Lor enn papie nou’nn desinn enn model kouma pou met bann roulo-la an-lord. Bi sa aktivite-la li pou montre bann zanfan konte ek anmemtan swiv linstriksion k’inn montre lor papie-la. Ti ena enn lakontantman kan zot inn resi klasifie bann roulo tisou-la parey kouma lor papie-la. Atraver sa aktivite-la bann zanfan zot motrisite finn, bann sans ek fakilte kognitif inn devlope e zot inn osi rekonet diferan kouler ek zot inn osi aprann konte.

Anne Sophie Sautrelle
Younit : kids R kids

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code