Montessori nimero

Mo’nn mont enn Montessori pou bann zanfan 3 z’an plis pou kapav aprann konte ek pou aprann kouman fer plis. Mo finn servi bann zafer resiklaz kouma vie kartron, kouvertir linzet ek fetrinn. Zot inn trouv li inpe pli fasil pou konte kan zot inn kont bann ledwa ki ena lor Montessori-la, ek zot inn ekrir bann sif-la. Lerla kan zot inn fini ekrir tou bann sif mo’nn dir zot kont tou ledwa ansam samem ki nou apel plis. Sa aktivite-la inn permet bann zanfan pou devlop zot fakilte kognitif, motrisite finn ek zot abilite pou rekonet kouler.

Ti ena zoli lexperyans pou bann zanfan akot toulezour kan pou fer li kouman enn routinn sa pou permet bann zanfan resi arive kaptiv kouman plis bann sif lerla kapav koumans fer bann retire.

Anne Sophie Sautrelle
Younit : kids R kids