Montessori Pizza (Early Math Art Activity For Kids)

Materiel ki nou bizin
• Karton
• Bristol
• Marker
• Sizo
• Feutrinn
• Lakol
Nou inn dekoup enn karton an form ron lerla nou inn diviz
li an 8 parti. Kan nou inn fini nou inn pran karton la nou inn
tras 8 triyang ek koul bristol zonn. Apre nou inn pran feutrinn
rouz inn dekoup li en ron pou kol lor triyang la par lord nimero
1 a 8. Avek marker nou inn ekrir nimero lor serk la. Aktivite la
develop enn manier konte pou zanfan e anmemtan li vinn
enn aktivite amizan, kot li fer rol pe manze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code