Mouvman fizik

Mouvman fizik, li inportan pou devlopman fizik, kognitif e emosionel pou enn zanfan. Dan nursri Mirabelles Grand baie, nou fer mouvman fizik avek nou bann zanfan kouma bouz lipie, lebras, zanfan roule lor zot mem, pas boul par deryer latet, pas boul ant lazam, ranpe, pas dan serso, mont bisiklet, otan mouvman ki nou fer pou enn bon devlopman fizik bann zanfan. Bann zanfan pran sa plis enn zwe ki bann lekzersis e zot bien kontan kan nou fer sa bann mouvman-la dan gramatin.