NETWAYAZ

Lapropte li bien inportan pou tou dimounn.Isi dan gardri mirabelles Flak, se mis Nathalie ki okip netwayaz an-gro. Li ena so ti kaye ki bien reflekte so travay. Li fer so planing sak semenn. Li met enn bon balans ante tou so bann travay, ki li ena pou fer (netwayaz zouzou ek matla ou lav sez). So routinn tou le zour se netwayaz kote bebe , balye, pas mop, netwayaz antie gardri. An zeneral nou bizin kontinie touzour gard li prop akoz bann zanfan pas plis boukou letan isi dan gardri. Bann viziter ki nou gagne, inn touzour bien apresie nou lapropte ki ena dan gardri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code