Nouvel depi Pepinier Terre de Paix

Dan lakour Terre de Paix dan Camp Creoles, Albion, ena enn ti lespas akot ena bann plant dekoratif, legim ek fri.
Sa ti lespas la, nou apel li nou pepinier. Ena plizir kategori plant ladan. Nou fer tou pou ki nou fer sa lespas la res ver. Akoz sa nou ti konstitie enn ti lekip pou kapav okip sa ti lespas la.

pepi1Nou finn inplik bann lezot younit akot zot bizin respekte enn planning kot toulezour sakenn son tour bizin finn pas balie e aroz bann plant.
Sa lane la nou finn komans avek enn gran netwayaz dan pepinier, nou finn desid pou fer lespas kot nou pou kapav plan plis bann legim fin, pou kapav organiz bann ti lafwar pou fer fund raising pou lorganizasion.
Nou finn osi diskit enn ti plan travay kot sak zour ena enn zafer pou fer. Koumsa, sa dimounn ki vinn dan pepinier la, li deza kone ki li ena pou fer e fer tou pou ki pepinier la res vivan e ver.
Li osi enn moman partaz konenans kan tou bann dimounn vini donn bann lide, ki bizin fer.

 
Ena ankor enn gro travay ki bizin fer. Nou tenir a remersie tou bann dimounn ki’nn vinn partisipe e donn koudme e biensir nou invit bann lezot pou vini.

pepi2 pepi3

 

1 thought on “Nouvel depi Pepinier Terre de Paix

  1. Maritza

    Li vre ki lekip pepinier pe fer enn gro travay, e bravo pou sa, toulezour mo trouv zefor ki zot fer, kase, ranze, rod later, fer renyon anba pie pou ki pepinier ress prop ek bien ver, mo swet zot bon kouraz e bonn kontiniasion

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code