NOUVO LAKTIVITE MONTESORI DAN KIDS R KIDS

Mis Marie Rose finn met anplas enn nouvo laktivite montesori pou bann zanfan.
Aktivite la konsern konte avek bann kouler e avek ledwa.
Nou finn servi baton sorbe, papie kouler, goble ek lapintir pou fer sa.
Bann zanfan bien apresie, zot konte ek bann ti baton sorbe e osi ek zot lame, zot aprann bann kouler an mem tan.
Zot bien partisipe dan sa nouvo laktivite la.

Presentation1 montesori 1

Presentation 2 montesori 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code