Nouvo stazier dan Terre de Paix

Depi Out sa lane la, 9 nouvo etidian finn vinn Terre de Paix pou zot staz; notaman 3 Suisse ek 6 Danwa. Bann stazier ki sorti dan sa 2 pei la pou res dan linstitision pou enn dire bien determine. Bann Suisse pou fer zot staz ziska Desam alor ki pou bann Danwa se ziska mwa Zanvye. Kouma tou bann etidian ki ti vinn Terre de Paix avek mem lobzektif oparavan, organizasion staz bann nouvo etidian res parey, setadir apre ‘induction’ zot bizin fer obzervasion dan bann diferan striktir linstitision. Sa faz krisial la pou permet zot met anplas bann mikro proze kot zot santi sa kapav aport enn plis a seki finn deza met anplas par Terre de Paix.
Depi ki zot period obzervasion finn fini, nou kapav retrouv bann mikro proze bien interesan dan diferan striktir Terre de Paix. Bann seki finn santi zot plis alez pou travay avek bann adolesan par exanp finn miz boukou lor lapor ki bann aktivite extra skoler kapav amenn zot. Ena ki finn prefer permet bann adolesan exprim zot kreativite ek aprann travay an ekip atraver lapintir. Bann seki finn santi zot plis alez avek bann pli tipti ki trouv dan bann ‘Centre d’Eveil et de développement du jeune enfant et des Parents’ finn met anplas bann proze ki ena tre a bann ‘outdoor activities’ ou mem lamizik pou evey sans bann pli tipti. An seki konsern bann zanfan dan nou striktir rezidansiel bann stazier finn met anplas enn ti proze ki lie a zwe. Li bon note ki laplipar bann stazier servi bann materio ki kapav trouve fasilman ek ki pa kout enn fortinn.

Alvina

Presentation2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code