Outreach program akonpagnman primer Dant Devey Cyril Dalais, Albion.

Pandan sa period pandemi la, bann staf ek volonter program Akonpagnman primer Albion pe organize pou al kit bann devwar pou bann zanfan ki pe dan sa programm la. Tousala li fer an respektan bann mezir saniter pe pran pou protez staf e volonter e biensir protez bann fami la.
Sa program la, li realize pou asire ki akademikman, zot reste konekte, pe donn zot bann devwar e osi materyel ki bizin. Enn lot lavantaz sa program la, seki bann lezot mamb lafami gagn lokazion pou inplik zot e partisip boukou plis dan bann aktivite bann zanfan.
Gagn bon lakey depi bann zanfan e paran parski zot dir omwwin bann zanfan pa pe pas letan pou zis zwe me osi zot develop bann kreativite.

Mary Jane

Wantesha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code