Parfin Nwel dan Les Mirabelles, Cap Tamarin

Malgre lasitasion, nou res pozitif e nou finn komans preparasion pou Fet Nwel.

Tou bann mis ansam ek bann zanfan finn korpere pou anbelir gardri e kre enn latmosfer festif.

Finn ena boukou bann zoli lide kreatif.

E seki zoli, nou finn kre lanbians nwel a-la-morisienn.

Bolom nwel ‘sous les tropiques.’

Nou les zot apresie enn-de ti foto.

Nishnee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code