Partaz lor itilizasion lapanse psikanalitik e art terapi dan dispozitif fonksionnman Terre de Paix.

Seremoni ti komanse par enn prezantasion Fondation pour L’enfance Terre de Paix ek ti kontinie par enn kozri lor plas formasion dan dispozitif fonksionnman, lor training center Mqa ek so bann program.
Alain Muneean inn intervenir lor listorik kour lapanse psikanalitik e bann referans teorik.
Apre sa, bann koleg ki finn swiv kour lor psikoterapi avek Dr. Kavi Vadamootoo inn gagn lokasion fer enn partaz lor travay ki zot fer avek bann benefisier.Presentation1Apre sak intervansion, Dr Vadamootoo inn pran laparol pou al inple plis an detay lor natir konportman dimounne zot bann reaksion. Li’nn met lanfaz lor zafer ki lapliparditan, se nou bann prop lexperyans ler nou ti zanfan ki nou determinn manier ki nou reazir fas a problem lezot.

Sa levennman la ti osi enn lokasion pou remet sertifika a bann dimounn ki finn swiv kour psikoterapi, special needs ek early childhood.

Document terapi 3-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code