Participasion bann zanfan dan proze potaze

Li avek boukou lemosion ki nou pe partaz enn bann ti foto ki montre inplikation bann zanfan dan proze potaze lakaz. Bann paran finn dir ki zot bien fier kan zot trouv bann zanfan pe okipe e gagn kontak avek later. Zot finn mem dir ki bann zanfan la zot boukou pli kalm e zot devlop enn lespri lekip parski zot pa lagier ek kamarad.


Bann zanfan osi develop enn gran sans responsabilite parski kan ariv ler pou al aroze/rass bann move lerb, ena zanfan mem pran linisiativ oubien al rod enn kikienn pli gran pou akonpagn zot pou aroze ek fer netwayaz. Kan zot partisipe dan potaze, bann paran trouve ki bann zanfan pli kontan manz legim. Dayer se bann zanfan mem ki finn fer zot bolom lapay la.
Tou seki nou swete, seki bann paran touzour ankouraz ek motiv bann zanfan, e nou remersie zot pou sa bon travay la.


Mary Jane Jolicoeur
Social Educator/ Integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code