Partisipasion atelie di savwar dan “le Marche de Noel ‘ 2016

Fondation ciel ki regroup plizier ong dan lavant bann prodwi pou nwel,finn bien akeyir bann prezantasion depi latelie di savwar. Sa bann prodwi la finn fabrike apartir bann matier resiklab.

2

Depi plizier semenn sis zanfan ek zot animater art finn komans travay avek bann prodwi resiklab

1

Apartir de la finn prezant sink prodwi pou lavant
1)Bouzwar
2)sapin fer avek kouyer
3) sapin fer avek bouton
4) anz fer avek bouton
5)serk dekoratif fer avek bouton.Presentation2
Julianie, Harsh, Vicky, Abisheik,s tacy, Elona ti pezan dan bann latelie avan vakans ek pandan tou mwa novam. Zot ti montre ponktialite, prezans ek bokou pasians.

Presentation1
Mersi a Prisca ki finn al rod bann materiel neseser ek ousi a bann animater ads ki finn ede.
Marche de noel ti fer le 2 Desam 2016 dan shopping centre Trianon. Maritza avek Prisca ti prezan laba pou expo ek lavant.
Sa sis zanfanfan depi latelie la ti ousi gagn lokazion pou al get levennman .
Fondation Ciel ti organiz enn spektak mazik avek enn dezene ti ofer a bann dimoun depi bann ONG
Group ABAIM ti asir lanimasion.
Mersi a Fondation Ciel ki finn demann nou partisipasion.
ADS espere lane prosenn amenn bokou plis prodwi ek amelior ankor kalite bann prodwi.
Gran mersi a bann zanfan ki finn travay dan latelie ,nou espere kapav ena plis motivasion lane 2017

 

Prisca Valois
Instrikter art ADS
21.12.16

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code