Partisipasion dan similasion dife

Dan mwa Septam Konplex Flacq Coeur de ville ti organiz enn progran similasion dife pou tou bann lokater ki dan konplex, akot nursery Les mirabelle flacq osi ti gagn lokazion participe. Akoz nou touletan abitie fer similasion dife ant bann zanfan ek staff par servi siflet, bann zanfan ti fini abitie ek sa routinn galoupe kan tann sa son la, me sann fwa la moman ki alarm sentral inn sone, bann zanfan in inpe intrige avek sa nouvo son , ki pli for ek ki pa aret ditou la. Me avek led zot bann mis,tou zanfan inn desann ek diriz zot ver pwin rasanbleman akot ti deza ena mis melinda ki ti’nn desann premie pou akeir zot laba. Kouma prosedir dir nou, ti ena miss Simla ki ti rekiper attandance zanfan kan li’nn sorti, akot nou inn kapav verifie ki tou zanfan lamem ek bien an sekirite. Onivo Super U, ‘fire warden’ finn osi fer check ki tou bann staff ki travay dan konplex Super U lamem.
Dan mwa septam mem, onivo (Ministry of gender equality, child development and family welfare) ti organiz enn ‘Fire safety awareness programme’. Ti fer sadan Stasion ponpie Flacq pou tou bann responsab, gardri, lekol maternel, lekol primer ek kolez osi. Dan sa formasion la nou ti gagn pratik kouma servi enn extinkter ek osi konn bann diferan prekosion pou evit enn dife.

F2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code