bienfe koko

Sa mardi 12 Novam 2019, li ti lokazion pou bann benefisier kid an proze potaze ki trouv dan sekter ADS ( atelier du savoir ) ek CED Albion ( Centre d’eveil et du development du jeune Enfants et des Parents) ti zwenn pou enn dernie formasion pou sa lane 2019 la.

Nou formasion ti ena pou tem plant medisinal e nou finn koz lor bienfe koko, parski se enn pie ki pa mal dimounn ena dan sol akour, ki nou nek manze oubien bwar so delo san ki nou konn so bann bienfe.
Seki sa formasion la inn aprann nou, seki koko li ed nou pou perdi pwa, pou eliminn bann toxinn ek bann inflamasion. Li osi bon kan nou finn blese parski li ede pou sikatriz bann blesir.
Finn ena osi boukou partaz lor bann remed granmer kot nou finn remarke ki dan enn pie koko narnye pa zete.

  1. Ti koko bwi li avek grain delain nou bwar pou inflamasion
  2. So rassinn nou bwi li apre nou pile, nou melanz li avek delwil koko nou met dan seve
  3. So dile servi pou kwi manze
  4. Lakrem koko nou kapav servi li kan nou santi ki nou lapo inpe sek .
    Alafin nou formasion bann benefisier finn pas a degistason delo koko, lakrem koko , dile koko ek gato koko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code