Pepinier Atelie Di Savwar.

Pepinier pe refer so bote avek aktivite seme, plante, arozaz, mintenans…
Sa fer deza 1 mwa ki ena enn zardinie prezan 2 fwa par semenn pou gid nou bann zanfan dan ADS pou gard sa kiltir plante ek kontan later.
Pou komanse ti ena enn gran netwayaz, debransaz pou ki soley penetre pli bien pou permet nou bann plant pouse pli bien.
Nou finn donn zanfan lokazion pou partisipe dapre zot kapasite, seki pli gran konn piose, konn ras move lerb. Seki tipti, ena kontan arose akoz li kontan delo. Ena zis kontan balie ek ramas salte. Zot fer ti lekip donn travay lezot, kouma netway basin parski bizen met pwason ladan zot dir.


Zet salte, sa li enn aprantisaz kouma gard salte dan enn fason, pou kapav reservi pou prodwir kompos.
Enn vre sanzman aster. Kan ou gete partou ver verdir, kotomili, bred petay, bred tompous, lake lay, plan maniok ki zanfan ti ganie depi FAREI.
Zoli zoli ti plan fler koray dan po, kwin group zonn ansam ek ena enn ti kwin medisinal, alovera, bomdiperou, saponer.
Ena gran zarb fritie zanblon, rousay, banann e mang ki anplin sezon…
Fer enn vision zanfan pe kas mang ek prepar enn bon salad yum yum…
Ala prosenn mo espere anatandan gayn enn mang mir…lol..


Animater ADS: Anne-Marie Joly
18.Oct.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code