Plant dan oursin

Avek bann gro vag ki finn ena semenn dernie, bokou koray ek oursin finn fini lor laplaz ekzot finn sek lor disab. Kan pe fer enn ti lamars nou finn trouv zot ek finn gagn enn lide pou reservi zot, donn zot enn deziem lavi dan zardin devey.
Nou finn swazir seki ase gro ek netway zot ek pintir zot. Nou finn desid pou plant fler koray ladan parski se enn plant fasil ki pa nesesit bokou later.
Fler koray ( Portulucagrandiflora) se enn plant ki pous dan bann ti lespas ek li propaze ase vit. Ki pa bizin bokou delo ni bokou swin. Li enn fler dekoratif ek sirtou bann mous dimiel bien kontan li.

Lekip zardin devey
Emma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code