Plant ek Fler flacq

Dan gardri Mirabelles Flacq nou pe travay lor tematik plant ek fler. Nou finn montre zanfan diferan kalite fler atraver mobil, dan liv ek fler natirel.

Bann zanfan finn amenn zot fler gramatin pou fer aktivite kouma koloryaz avek fler natirel. Zot ti bien kontan. Ti montre bann zanfan kouma idantifie bann petal fler ek fey.

Nou ti montre zot linportans arozaz fler ek plant. Nou ti explik zot ki enn plant pou li pouse li bizin ler,  soley ek delo. Ena zanfan ti dir nou ki zot mama plant fler dan zardin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code