Plante lakaz pandan konfinnman

Apre ki bann zanfan maternel finn gagn limans plezir trouv zot mama amenn zot kontribision dan nou potaze dan sant devey La Valette, zot bann teknik ek pratik dan sa domenn la finn osi ed mwa dan mo fason plante lakaz pandan konfinnman. Mo finn swiv zot bann konsey kouma met lakok dizef ek lapousier dibwa dan later pou bebet pa detrir plant, e sa finn amenn enn zoli rezilta.


Mis Ketsia
Sant devey La Valette
Bambous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code